Budget 2018

Utdrag ur vår budget för 2018.

”Stora barnkullar, samtidigt som den politiska majoriteten tidigare i flera steg sänkt personaltätheten i kommunens förskoleverksamhet, gör arbetsmiljön för personalen ohållbar. För att äntligen komma tillrätta med problemen satsar vi därför 21 miljoner generellt på förskolan, eller ungefär 6 miljoner mer än majoriteten. Detta räcker för att täcka de ökade kostnader för fler avdelningar och lokaler som tidigare inte fått täckning, och dessutom minska antalet barn per vuxen till en hållbar nivå.”

”Föreningslivet är också en grundbult i vårt lokalsamhälle. Vänsterpartiet vill stötta den mångfald av verksamheter som bedrivs på alla håll i kommunen och återställer därför aktivitetsstödet till nivån före besparingarna. Det ger ungefär 250 000 kr extra till det vardagliga föreningsarbetet fördelat till alla aktiva föreningar i kommunen.”

Läs vår budget för Vimmerby kommun 2018 i sin helhet.