3 goda ting

Goda ting är tre sägs det. Jag vill tro att de ofta är fler än så, men jag tänker här räkna upp just tre BRA saker vi kan genomföra i Vimmerby kommun som ger enskilda bättre ekonomi, låter kommunen spara pengar och ger en förbättrad service till medborgarna.

ETT.  Mötesplatser:

Kan bland annat fungera som arbetsplatser för människor med Växla försörjningsstöd eller extratjänster.

Varje anställd spar pengar åt kommunen. Den enskilda får lön istället för försörjningsstöd eller annat. Föreningar och de boende på orten får del av den service Mötesplatsen håller med.

TVÅ.  Sextimmars arbetsdag:

Istället för att hyra konsulter till dubbla, eller tredubbla, kostnaden inom socialtjänsten anställer vi två ordinarie tjänstemän extra och lockar kompetens hit genom att låta alla på avdelningen få sextimmars arbetsdag.

Den anställde får ett mer trivsamt jobb med mindre sjukfrånvaro och ork att arbeta längre upp i åldrarna. Det spar konsultpengar åt kommunen. Klienterna får en tryggare och stabilare relation i sina möten med socialtjänsten.

TRE.  Bostadstillägg för pensionärer:

Är man över 65 år och har en nettoinkomst under ca 15 000 i månaden kan man ofta få bostadstillägg för pensionärer. Idag är det ca 290 000 som har det. Det finns antagligen många fler som kan få det. Anledningen till det inte är fler är att man själv måste ansöka.

Många upplever det som krångligt. Dessutom känner många inte ens till möjligheten. Med någon från kommunen som gör uppsökande verksamhet och erbjuder hjälp med ansökan kan vi vinna mycket.

En stor grupp pensionärer får bättre ekonomi. Kommunen får större inkomster då möjligheter till täckning av avgifter för exempelvis mat och hemtjänst stiger när taket för förbehållsbelopp ökar. Det som många upplever som krångligt, själva ansökan, får man hjälp med.

 

Tre satsningar som kan ge mer pengar åt kommunen, ökar servicen för många och ger enskilda personer bättre ekonomi.

Vi är säkra på att det finns fler goda idéer och exempel där ute. Vi vill höra era tankar om dem!

Inga löften. Ingen pajkastning. Bara konkreta förslag på hur saker kan bli bättre. Den här gången utan att det behöver kosta någonting alls. Tvärtom.

Så bygger vi Vimmerby från grunden!

 

Jens af Ekenstam Stenman – V i Vimmerby