Bättre arbetsvillkor för kommunens anställda.

 

– Vadå ingen sjuksköterskebrist! Så tror jag många tänkte när de läste intervjun med mig i onsdagens tidning, där jag säger att det inte är brist på sjuksköterskor, utan att det är arbetsvillkoren som är för dåliga.

För alla som vet hur svårt det är att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor till en kommun som t ex Vimmerby kan det verka som en minst sagt fantasifull sak att säga. Enligt SCB (2017-02-07)  finns det dock över 5000 utbildade sjuksköterskor i Sverige som sökt sig till andra arbeten, och som kan tänka sig komma tillbaka till vården om villkoren förbättras. Framför allt lyfts brist på möjligheter att styra arbetssituationen, för hög arbetsbelastning och bristande ledarskap som orsaker till att de väljer att inte arbeta i vården.

Det visar tydligt att om villkoren blir bättre för sjuksköterskor så kommer en stor del av den personalbrist vi har idag att lösas, och fler kommer vilja utbilda sig till yrket. Det kräver naturligtvis aktiv politik och mer resurser för att uppnå detta. För mig och Vänsterpartiet är bättre arbetsmiljö för alla kommunens anställda den allra viktigaste frågan, och den är vi beredda att kämpa för så länge det behövs.

Vi kan anta att samma förhållande gäller för lärare, socionomer, förskollärare och andra yrkesgrupper i kommunen. Dessa yrkesgrupper vill inget annat än att göra ett bra jobb. Idag ges inte möjligheter att göra det. Bättre arbetsvillkor är ett måste för att skola och omsorg ska fungera bra för våra barn och äldre, och för att kommunen ska kunna rekrytera den personal vi behöver. Så bygger vi ett bättre Vimmerby från grunden!

Lars Johansson, Vänsterpartiet