Krisen i förskolan

En ständigt pågående kris, på annat sätt kan man faktiskt inte beskriva situationen för Vimmerbys förskolor sedan lång tid. År efter år har ansvariga politiker negligerat de varningar som kommer från personalen och aldrig gett tillräckligt med resurser för att göra verksamheten bra för såväl barn som personal. De senaste åren har ytterligare neddragningar gjort situationen ohållbar.

När förvaltningschefen Birgitha Sahlin nu avsäger sig arbetsmiljöansvaret för förskolorna är det ett rop på hjälp. Frågan är om politikerna i fullmäktige hör det ropet nu när det så att säga kommer från toppen. Ropen nerifrån golvet har de allra flesta nämligen hittills slagit dövörat till.

Trots att verksamheten är bortglömd av politikerna så har faktiskt förskolan fungerat ganska bra för våra barn. De enda som ska ha tacken för det är pedagoger och barnskötare som trots usla förutsättningar har slitit och gjort vad de kunnat för att hinna med alla barn, men det har också skett på bekostnad av mångas hälsa.
Det är en klassisk kvinnofälla. Kvinnor i omsorgsyrken gör allt för att det ska fungera, men gör det då också möjligt för de som fattar besluten att säga ”Se, det funkar ju, det är inte så farligt trots allt”!

Vi är dock några som faktiskt hört varningsropen, och som förstår att en situation kan vara ohållbar även om den fungerar för stunden. Vänsterpartiet har därför i flera året drivit frågor kring förskolan, inte minst att det behövs mer resurser och mer personal för att både stor och små människor ska orka med.

Senast var det vid rambudgetbeslutet för 2018, samma beslut som Sahlin nu markerar emot. Svart på vitt stod det då klart att förslaget till budget gav på tok för lite till förskolorna och de allt fler barnen i dem. I förslaget från S, M och C fanns det inte ens tillräckligt tillskott för att bekosta öppnandet av de nya förskoleavdelningar som är beslutade.
Vänsterpartiet la som enda parti ett eget förslag där vi sköt till över 10 miljoner extra till förskolorna, för mer personal, minskade barngrupper och öppnandet av nya avdelningar. Men i debatten i fullmäktige var det ingen som på något sätt bemötte vår kritik angående förskolorna.

Helen Nilsson (S) påstod bara att de satsar på förskolorna, fast de inte ens ökar anslagen i takt med fler barn. BUN-ordföranden Lis-Astrid Andersson (S) är väl medveten om problemen och behoven, men när det kommer till krita röstar hon ändå enligt partilinjen för mindre resurser. Ingela Nilsson (C) pratade mest om budgetprocessen och oljepannor. Och till sist, bevara oss väl för de moderatpolitiker som tidigare, trots larmrapporter från personalen, har velat se ännu lägre lärartäthet för att spara pengar.

Endast 4 av 49 ledamöter i fullmäktige röstade för tillräckligt med resurser till förskolan, och det var ledamöterna för V, Mp och L.
Hur har vi råd frågar kanske någon, det är ju kris? Ja, det är kris för personalen som ska ta hand om våra barn. I Vänsterpartiets budget blir det ekonomiska överskottet för kommunen något mindre än i den budget majoriteten beslutat, men fortfarande ett plus, och inga skattehöjningar behövs. Som läget är nu är det viktigare att stärka upp det mänskliga ”kapitalet” än att stärka upp kassan med kronor och ören!

På sikt kommer också den skadliga politik som övriga partier står för innebära en fortsatt kris i Vimmerby kommun. Dåliga förutsättningar nu kommer kosta för lång tid både mänskligt och i pengar. För hur ska Vimmerby kommun kunna locka till sig ny och duktig personal med dessa förutsättningar? Och hur ska barnen som fått tillbringa sina första år med förskolepedagoger som går in i väggen få rätt förutsättningar att klara skola och ungdomstiden på ett bra sätt? Risken är stor att det politikerna beslutar om nu kommer ge såväl sämre skolresultat som ökade sociala kostnader i framtiden.

Samtidigt pågår debatter som investeringar, idrottshallar, tomter och värmepannor, och vi börjar bli heligt trötta på det. Inte för att det saknar betydelse, men för att samma politiker inte säger ett ord om de usla förutsättningar de ger till kommunens personal. Kommunens största uppgift är att ansvara för skola och omsorg för Vimmerbyborna – när ska politiker i alla partier börja ta det på allvar och ge rätt förutsättningar att bygga en fungerande verksamhet från grunden?

Nu står hoppet till att Sahlins varningsrop har fått några politiker att vakna upp, och att faktiskt ta det ansvar som alla politiker påstår sig stå för. För än är väl inte undrens tid förbi?

Lars Johansson, Pia Young, Jerry Pettersson, Jens Stenman, Vänsterpartiet