Nytt styre – Nytt tänk

Läser idag i debattartikel att det behövs ett nytt styre i Vimmerby kommun.

Som landsbygdsbo, både här i Vimmerby och i min gamla hemkommun, ser jag precis vad som menas. Jag blir dock rädd att för många är ”nytt” det samma som ”gammalt”.

Vi har två partier som gjort ”Det behövs ett nytt styre i Vimmerby kommun” till något av ett mantra. Båda har tidigare suttit i styret av Vimmerby kommun. I decennier. Själva grunden till hur det ser ut och i stort sett varenda ”vanvittsaffär” har kommit till när de satt vid makten.

Handen på hjärtat – Blir det så mycket nytt styre med dem egentligen?

Det som behövs är helt nya sätt att tänka.

Vi hade en intensiv skoldebatt för några år sedan. En debatt som enligt vissa röster skulle leda till minskat intresse för politiskt arbete i kommunen. Det har det inte gjort. Det är 27 % FLER kandidater till fullmäktige i år än förra gången.

Det är bara EN av de positiva sidorna med debatten. Utfallet av den är att vi har skolorna kvar. En tillgång för framtida tillväxt i hela kommunen – Om vi använder den.

Ytterligare en positiv aspekt är det arbete som satt igång med ny energi överallt i bygderna runt om i kommunen. Man bygger Mötesplatser, arbetar för att människor ska flytta in, skapar aktiviteter och gör sin bygd mer levande och fyller den med framtidstro.

Det är en positiv kraft vi självklart ska använda för att utveckla Vimmerby kommun. Hela Vimmerby kommun.

De ideella krafterna på landsbygden gör det ofta själva. En kommun som tänker nytt ser självklart potentialen i det här. Och medverkar! Fullt ut. På helt nya sätt och vis.

Idag lägger vi varje år x antal miljoner på näringslivsarbete. Och vi bygger industrimark åt företag med lån som betalas av med x antal miljoner årligen. Satsningar som nästan enbart sker i staden.

Alla får vi såklart nytta av det. Folk flyttar hit, skatteintäkter ökar. Men det gäller ju också tvärtom. Ett företag som startar på landet ger precis samma positiva effekter! En familj som flyttar in i Locknevi ger samma skatteintäkter!

Handen på hjärtat – Hur många arbetstillfällen har skapats på landsbygden, i Vimmerby kommun, de senaste fem eller tio åren tack vare kommunens näringslivsarbete?

Det här är ingen kritik mot personerna som arbetar med det. Jag vet att de gör mycket gott. Och de vill mer än de kan åstadkomma med de resurser de har och det sätt de hittills fått arbeta på, ofta i enlighet med politiskt fattade beslut.

Det är som att bara utnyttja två cylindrar i en bilmotor. Vi tappar ju halva kraften!

Utveckling kommer sig av idéer som förverkligas. Som det blir någonting av. Landsbygden i Vimmerby kommun bubblar av idéer! Vill man skapa utveckling ska man såklart gå dessa idéer till mötes och se till att hjälpa till att så många som möjligt av dem blir verklighet.

Det är ett nytt sätt att arbeta.

Baserat på SLUS-arbetet och ”Allas Vimmerby” skulle jag här kunna räkna upp dussintals med insatser kommunen skulle kunna göra som den inte gör idag, som kostar knappt något alls, men ger både ökade intäkter och besparingar tillbaka. Jag kommer fortsätta arbeta för att kommunen ska börja arbeta på det sättet på alla vis jag kan.

Handen på hjärtat – Har inte DU idéer?

Hur skulle sättet kommunen arbetar på kunna förändras för att hjälpa dig? Låt oss skapa den förändringen. Det är grunden för verklig utveckling i Vimmerby där HELA kommunen utvecklas och lever. Det vinner vi alla på.

Så bygger vi Vimmerby från grunden.

 

Jens af Ekenstam Stenman – V i Vimmerby.