Replik SD artikel

Sverigedemokraternas fagra ord

Anneli Jakobsson (SD) skriver att hon och hennes parti vill göra vardagen bättre för äldre i kommunen. Gott så, det vågar jag påstå att alla politiker vill. Att prata kostar dock inget, utan det intressanta är vad man verkligen gör.
Jakobsson gör i sin artikel en stor poäng av att hon och hennes parti skulle vara motarbetade just för att de är SD. Det verkar till och med så illa att hennes syfte med artikeln mest är att beklaga sig själv.

Exemplet som Jakobsson tar upp är att SD föreslagit att det ska införas vårdhund på äldreboenden i Vimmerby. Hon påstår att det röstades ner för att förslaget kom just från SD. Sanningen är dock att både V och Mp stod bakom förslaget, för vi till skillnad från SD bryr oss om förslag är bra eller inte, istället för att leta motsättningar och tycka synd om oss själva.

Viktigare för hur Vimmerby kommun tar hand om sina äldre är dock betydligt större frågor än vårdhund. Framför allt gäller det hur vi ser till att den omsorg som kommunen ska erbjuda är tillräckligt bra, men om det säger Jakobsson ingenting.
Faktum är att det behövs mer resurser till många olika delar av vård och omsorg. SD är dock inte för en sådan politik. När kommunens budget skulle beslutas i höstas fanns det bara två förslag, ett från S+M och C, och ett från Vänsterpartiet.

Det finns behov hos Vimmerbyborna just nu som faktiskt inte kan vänta, och V har en politik med satsningar. För Vänsterpartiet kommer mänskliga behov före ännu mer nybyggda lokaler i Vimmerby. V föreslog bland annat mer personal i förskolan, avlastande personalsatsningar på flera områden och hela 4,5 miljoner mer till socialnämnden och äldreomsorgen.

Jakobsson sa i fullmäktige att hon noga övervägt de olika alternativen och tyckte att majoritetens förslag var bäst. SD valde alltså att krona för krona ge exakt lika mycket pengar till kommunens verksamheter som alla andra partier. På vilket sätt är det att förbättra vardagen för kommunens äldre Anneli Jakobsson?

Inte bara när det gäller budget visar SD sitt rätta ansikte. När hyrorna för de nya äldreboendena Borghaga och Vimarhaga skulle beslutas så föreslog Vänsterpartiet en hyra som innebär att de boende betalar för boytan och vissa kringutrymmen, precis som i vilket hyreshus som helst. S+M ville istället att de boende också ska bekosta en del av de lokaler som är verksamhetens, med kök, personalrum och så vidare.

SD nöjde sig dock inte där, utan tillsammans med de andra borgerliga partierna föreslog de ännu högre hyror än vad majoriteten ville. De vill alltså att pensionärerna med sina låga pensioner ska bekosta sin egen vård, istället för att vi gemensamt tar hand om våra äldre och ger dem den vård och omsorg som krävs, utan att de ska behöva oroa sig för ekonomin.
Små symboliska gester är SD bra på, men när det kommer till kärnan av hur vi ger en trygg ålderdom så talar de med kluven tunga. Fler och fler inser nu SDs oärlighet.

Lars Johansson (V)