Sälj inte Granen och Trekanten

Vänsterpartiet vill inte sälja Granen!

Granen är en bra affär för kommunen.

Äger vi själva våra boenden styr vi också drift och kostnadsbild. Att bygga ytterligare ett trygghetsboende bör göras i kommunal regi. Vi tycker inte heller att bygga ytterligare ett boende vid Granen är optimalt! Det lilla gröna som finns bör vara kvar. De boende har svårt att gå till parker och andra grönområden. Vem vill på ålderns höst se in i en vägg?
Försäljning ger ökade kostnader i form av extern hyra. Nu betalar man intern hyra för hela bottenplanet. Det stannar inom Vimmerby kommuns ekonomi, hyror som går in i kommunkassan.
En försäljning ger sannolikt ökade hyror, vilket på sista raden påverkar socialnämndens budget. Detta då vårdavgiften minskas om förbehållsbeloppet inte räcker vid lågt avgiftsutrymme.

Förbehållsbelopp vad är det? Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift är betald ska du ha kvar minst 5 057 kronor per månad (2017) om du är ensamboende och 4 273 kronor (2017) vardera för samboende, för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet reduceras din omsorgsavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. Observera att du oavsett betalningsförmåga alltid betalar för eventuell mat som du äter inom ramen för dina insatser

Skillnader mellan trygghetsboende och äldreboende? Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Det är bostadsbrist och då borde pistolsmeden vara det nya trygghetsboendet med möjlighet att par flyttar in där. Alla bor någonstans, i villa eller lägenhet och lämnar då motsvarande antal bostäder till övriga marknaden!
Blir Pistolsmeden trygghetsboende om 30 lägenheter lämnas det 30 bostäder! Kommunen gynnas dubbelt av detta! Det är kostnadseffektivt att bygga och få dubbelt antal bostadsmöjligheter!

 

Vänsterpartiet vill inte sälja Trekanten!

Lokalerna passar för verksamheten och att flytta kostar pengar! Bra kontor och stora ytor med stängsel som är låsbart och effektivt! När skall man se en helhet? Tar man ekonomiskt ansvar? Hur kan man flytta från egna kommunala moderna fina kontor? För att sedan betala hyra hos andra?
Även om de som flyttar inte får ökad kostnad går pengarna ut från kommunens totala budget. Och våra egna lokaler står tomma? Kommunen förlorar på sista raden! Ansvarsfull politik där det visar underskott skall inte driva på kommunens kostnader ytterligare!
Se helheten och ta ansvar!

Restid och avstånd?  Det arbetas hårt för att se hela kommunen och alla orterna. Men man kan inte åka från trekanten till innerstadens ytor? På tio minuter åker man 5 – 7 km med en maskin som går 40 km/h.
Det finns bara ett fåtal maskiner som går under 45 km/h.
Sälj inte trekanten utan organisera upp ytorna och hyr ut om allt inte behövs för egen drift!

Vänsterpartiet ser detta som man ser på egen ekonomi! Ingen ställer sitt eget sovrum tomt och hyr av någon annan!

Kan du få dubbel effekt av att bygga trygghetsboendet så är det ekonomiskt ansvar!

 

Vänsterpartiet Vimmerby