Trygga pensioner

Pensionen måste vara trygg

Efter ett långt och strävsamt arbetsliv borde det vara självklart att man ska kunna gå i pension utan att behöva oroa sig för hur man ska klara sig ekonomiskt. Verkligheten idag ser inte alls ut så. Många, som trots att man gjort rätt för sig hela livet, kastas ut i ekonomisk otrygghet när sista kapitlet i livet närmar sig.

Från politiskt håll lyfts på senare tid låga pensioner och flera partier säger sig vilja göra något åt det. Inte minst är det ”pensionärsskatten” som man vill sänka. För de med de lägsta pensionerna skulle en sådan skattesänkning inte ge en enda krona mer i plånboken, istället skulle de med de högsta pensionerna gynnas mest.

Orsaken till att många idag inte kan leva på sin pension beror inte på ”pensionärsskatten”, utan på hur själva pensionssystemet är utformat. Istället för att vara ett system med fokus på att pensionen ska vara trygg och gå att leva på så är pensionen idag högst osäker.
Den som råkar välja fel fonder får lägre pension. Dessutom finns den så kallade ”bromsen” som gör att pensionerna plötsligt sänks om börsen går dåligt eller det genom politiska beslut saknas pengar i pensionssystemet. Pensionärerna får ensamma betala med otrygghet och sänkt inkomst för marknadens och politikens misslyckande, precis tvärtemot hur ett tryggt samhälle borde vara.

Vänsterpartiet har redan från början varit emot nuvarande pensionssystem, och vill istället att pensionen ska vara förutsägbar och trygg. Grunden måste vara att det ska gå att leva ett värdigt liv på sin pension. Den som varit sjuk, föräldraledig eller tvingats till arbetslöshet eller otrygga visstidsanställningar ska inte straffas med en pension det inte går att leva på.

För att lyckas med det krävs att vi sätter stopp för spekulationerna med våra pensionspengar som kostar miljarder i avgifter till fondförvaltarna. Men det måste också tillföras mer resurser till pensionssystemet genom politiska beslut om vi inte ska tvingas se ännu lägre och mer otrygga pensioner. Det är sanningen, som andra partier gör sitt bästa för att inte tala högt om.

Andra partier jagar småslantar och fortsätter påstå att vi bygger en gemensam framtid genom att sänka skatter. Det är en politik som i slutänden bara gynnar de som redan har så de klarar sig, och mer ändå. Vänsterpartiet däremot står kvar där vi stått i 20 år i denna fråga: en politik som garanterar en trygg pension. Den långsiktigheten kan man ha när man vet att det vi kämpar för är viktigt och rätt. Om det behövs kommer vi kämpa 20 år till.

Lars Johansson och Peter Fjällgård, Vänsterpartiet