Nattis

”Nattis” måste snabbt bli verklighet

I snart 3 år har Vänsterpartiet i Vimmerby enträget drivit frågan om att föräldrar i Vimmerby ska ha rätt till barnomsorg på de tider de arbetar, även om det är kvällar, helger, eller till och med nätter. Övriga partier har sagt att de vill, men varje gång frågan har kommit upp har de ändå röstat emot.
Rösta emot gjorde politikerna från S, M och C även nu senast när vi fick upp frågan på nytt, först i Barn- och utbildningsnämnden och sedan i KSAU. Därför blev vi mycket förvånade – men glada! – när samma politiker på Kommunstyrelsens möte i tisdags hade vänt på klacken och nu röstade för vår motion. Att man äntligen tagit till sig behovet av barnomsorg på de tider föräldrar faktiskt jobbar är glädjande och det visar att allt det ideella arbete vi lägger ner i politiken faktiskt gör skillnad.
Glädjen fick sig dock ett rejält hack när vi hörde våra kommunalråds tankar kring att de röstat för införandet av ”nattis”. De menade nämligen att eftersom det inte står någon tid angiven i motionen så kan man rösta för men ändå skjuta på att införa det tills det finns ekonomi och lokaler för det.
Om de anser att det inte finns ekonomi och lokaler så skulle såklart det rakryggade vara att rösta emot förslaget. Men grejen är den att det faktiskt finns både ekonomi och lokaler. Lokalerna är ju samma förskolelokaler som på de aktuella tiderna står tomma, möjligen med vissa anpassningar om det även ska vara barnomsorg på natten. Och vad gäller ekonomi så handlar det givetvis om prioriteringar, inte minst prioriteringen mellan om det är Vimmerbybornas behov av barnomsorg eller kommunens vilja att ha ett högt resultat och fina siffror som ska väga tyngst.
Vänsterpartiet kommer fortsätta göra allt vi kan för att barnomsorg på obekväma tider ska bli verklighet. När övriga partier nu äntligen röstar för så utgår vi från att man snabbt kommer att se till det, och vi ser fram emot att läsa om kommunens satsning på nattis i kommande budget för 2018.

Lars Johansson, Peter Fjällgård, Johanna Cederstrand
Vänsterpartiet Vimmerby