Kontakt

Vi som sitter i styrelsen är:

Ordförande Jerry Pettersson, Vimmerby

Vice ordf. Johanna Cederstrand, Storebro

Sekreterare Jens Stenman af Ekenstam, Frödinge

Kassör Kjell Jonasson, Vimmerby

Ledamot Jacob Kant, Vimmerby

Ersättare Malin Pettersson, Tuna

 

Kontakta gärna oss på vimmerby@vansterpartiet.se