Snack eller verkstad?

Valet närmar sig med stormsteg och visst kan det vara svårt att veta vem som faktiskt kommer genomföra allt det bra som de säger nu?  Hur ska man veta vad som är snack, och vad som kan bli verklighet också efter valet?

Vi tror att det är viktigare att kolla på vad som hänt under de fyra åren sen förra valet än att försöka orientera sig i alla löften som kommer nu.

Trots att Vänsterpartiet har varit ett av de minsta partierna i Vimmerby denna mandatperiod har vi lyckats påverka ganska mycket till det bättre. Det har inte blivit verklighet genom tur, utan genom hårt, idogt arbete. Att förändra kräver ett tydligt mål, envishet och mycket, mycket jobb.

Den viktigaste frågan i kommunen har helt klart rört sig om skolor och förskolor. Självklart minns vi alla debatten om skolnedläggningar där vi i Vänsterpartiet la ner mycket jobb, som tillsammans med alla andra krafter till slut gav resultat och räddade skolorna.

Minst lika viktig är dock kampen om tillräckliga resurser till förskolorna. Här har vi politiskt varit mer ensamma. Vimmerbys barn måste få en förskola att lita på och förskolepersonalen måste få en arbetssituation som låter dem se alla barn, men också orka med själv utan att rusa i väggen. Vårt enträgna tjat har faktiskt givit en del resultat, ett par år har andra partiet följt oss och skjutit till mer pengar till förskolans budget. Det är vi glada för, men samtidigt ledsna att vi ännu är alldeles för långt från den personaltäthet och resursfördelning som behövs. Den kampen lär vi få fortsätta många år än.

Ett krav som vi dock fick igenom efter flera år är fördubblat stöd till Kvinnojouren. Nu kan det bli mer direkt hjälp till de våldsutsatta kvinnor som behöver allt stöd de kan få. Det är detta vi är mest stolta över när vi tänker tillbaka till på de senaste åren.

Det är också viktigt att vi inte drivit igenom dessa krav genom att skrika högst, utan genom ett systematiskt arbete där vi tydligt visat på alternativ och argument. Varje år sedan förra valet har vi som enda parti lagt fram en egen budget där vi ärligt har visat vad vi vill och hur det ska kunna bli verklighet. Vi har inte föreslagit högre skatt för att kunna göra förbättringar, utan våra alternativ har handlat om att fördela pengar där de behövs bäst, och istället för säkerhetsbuffert och ensidigt fokus på vinst i kommunen sett till de mänskliga behoven.

Det finns mer att göra, mycket mer. Och det kommer ta många år innan Vimmerby är den kommun vi önskar. Men detta har vi uppnått under 4 år när vi nästan endast jobbat ideellt på vår fritid, drivna av en vilja att göra vår kommun till den bästa möjliga. Vårt enda vallöfte är att oavsett valresultat fortsätta detta arbete, övertygade om att droppen till sist urholkar stenen.

Med ett högre valresultat denna gång kommer vi naturligtvis kunna få mer fart mot ett bättre Vimmerby. Därför hoppas vi att många stödjer vårt arbete. Men även utan din röst lovar vi att fortsätta jobba för en bättre kommun för just Dig.

Lars Johansson, Pia Young, Peter Fjällgård, Johanna Cederstrand

Vänsterpartiet Vimmerby