(V) vill mer

I kommunallagens andra kapitel, §8, första stycket, heter det att kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.

Vimmerby kommun är inget undantag. Vi investerar och har investerat tiotals, för att inte säga hundratals miljoner i industri- och företagsmark. Exempelvis i CEOS-området och Krönsmon.

Årligen lägger vi utöver det mer än 7 miljoner på näringslivsfrågor i vår budget, så både i investerings- och driftbudget visar kommunen hur mycket det är värt att locka företag till Vimmerby, se nya skapas, eller redan befintliga utvecklas och växa.

Men, handen på hjärtat, hur många nya arbetstillfällen har det här skapat i kransorterna – där en knapp fjärdedel av befolkningen bor – eller på rena landsbygden – där ytterligare en dryg fjärdedel bor, de senaste, säg, tio åren?

Vi kommer alla att få nytta av Krönsmon, så småningom. Alla i kommunen har nytta av de företag som skapas, växer eller flyttar in till Vimmerby stad.

Men givetvis gäller även det omvända. Alla i Vimmerby kommun har nytta av de företag som skapas, växer, eller flyttar in till Vimmerby kommuns kransorter, eller rena landsbygd.

Som det är idag riskerar vi tappa bort halva kommunen i arbetet! Vänsterpartiet vill ändra på det och bredda verksamheten.

Runt om i landet finns gott om exempel på mindre orter som slutit sig samman och skapat en anda där nya företag skapas, eller befintliga växer. Ofta sker det i redan befintliga lokaler.

Vi har i tidigare debattartiklar visat hur kommunen kan SPARA pengar genom att bemanna Mötesplatser runt om i kommunen och utnyttja möjligheter till Växla försörjningsstöd och till Extratjänster. Det påverkar inte bara kommunens ekonomi positivt, utan även personernas egen, plus att alla vi andra kan ta del av den service som tjänsterna erbjuder.

Mötesplatser kan också, om de själva vill, bli till små ”utvecklingsavdelningar” som ser nya företag startas, befintliga växa, eller utifrån kommande lockas till Vimmerby kommun. Varje del av Vimmerby kommun får på så vis sin egen ”näringslivsavdelning” och vi riskerar inte längre tappa bort halva kommunen.

Det för en miljon per år till Mötesplatser. En miljon vi sparar in flera gånger per år bara på möjligheterna med olika anställningsformer.

En miljon i näringslivssatsning som jämförd med vad vi redan satsar är väldigt lite och väldigt effektiv! En miljon som faktiskt betalar sig själv. Flera gånger om.

Så bygger man ett Vimmerby från grunden.

Jens af Ekenstam Stenman, V i Vimmerby